Referendum 2023


Fundacja Violet Kiwi została zakwalifikowana przez Państwową Komisję Wyborczą do grona podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii referendalnej. Większość pytań referendalnych w mniej lub bardziej bezpośredni sposób dąży do dyskryminacji ze względu na rasę i narodowość. Jednym z naszych celów statutowych jest przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji, dlatego postanowiliśmy włączyć się w kampanię.

Strona PKW: https://referendum.gov.pl/referendum2023/

Uważamy, że referendum to polityczny cyrk, wymyślony na potrzeby kampanii wyborczej i umożliwiający niekontrolowany przepływ środków ze spółek skarbu państwa i podległych im fundacji w celu wsparcia jednego podmiotu – rządzącej już drugą kadencję Zjednoczonej Prawicy. Jeśli chcesz zostać clownem w tym cyrku, weź udział w głosowaniu. My wolimy pełnić co najwyżej rolę publiczności.

Po szczuciu na różnorodne mniejszości i grupy społeczne w ubiegłych latach, podczas obecnej kampanii wyborczej nadszedł czas na szczucie na imigrantów oraz wymyślanie najróżniejszych zagrożeń z nimi związanych.

Poniżej spróbujemy przedstawić nasze stanowisko na temat pytań referendalnych – szkoda, że na takie tematy nie można wypowiadać się w poważnym, niezwiązanym kampanią wyborczą referendum, z pytaniami nie zawierającymi fałszywych tez i sugestii.

Pytania referendalne

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

To co najcenniejsze, zostało w ostatnich miesiącach sprzedane i pytanie zadane jest po fakcie. Ponadto teza zawarta w pytaniu prowadzi do dyskryminacji ze względu na narodowość. Tak – dopuszczamy możliwość sprzedaży pozostałego majątku, jeśli osoby obecnie nim zarządzające nie dają sobie z tym zadaniem rady, a sprzedaż może umożliwić dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Zresztą powiedzmy sobie szczerze – nasza, Polek i Polaków, kontrola nad strategicznymi sektorami gospodarki jest czysto iluzoryczna.
Jesteśmy również za przeciwdziałaniem transferowi zysków polskich przedsiębiorstw do rajów podatkowych.

Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Zapaść demograficzna Polski jest faktem – starzeniu się społeczeństwa nie towarzyszy odpowiednia liczba urodzeń dzieci. Bez podstawowej zastępowalności pokoleń Polki i Polacy będą zmuszeni pracować dłużej – o ile rynek pracy pozostanie zamknięty dla imigrantów. Już dziś na nasze emerytury pracują setki tysięcy uchodźców z Ukrainy. A tych rąk do pracy będziemy potrzebowali jeszcze więcej.

Jeśli chcemy walczyć z imigrantami i obcokrajowcami, co sugerują pozostałe pytania, podniesienie wieku emerytalnego uchroni przed zapaścią niereformowanego systemu emerytalnego.

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Tak. Skandaliczne działania prowadzone na granicy, powiększające problemy, zamiast je zgodnie z prawem rozwiązywać, powinny zostać jak najszybciej rozliczone przez niezależne sądy. Bariera i brutalna operacja prowadzona za pośrednictwem Straży Granicznej i wojska godzą w podstawowe zasady praw człowieka, są okrutne, bezduszne i nieadekwatne do realnego zagrożenia.

Zdecydowane, ale zgodne z prawem działania służb związane z kryzysem uchodźczym będą tańsze i skuteczniejsze niż dziurawa bariera na granicy, która i tak nie powstrzyma poważniejszego dla bezpieczeństwa Polski zagrożenia militarnego.

Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Tak. Kilka tysięcy imigrantów to tylko znikomy procent wszystkich imigrantów, którzy trafiają do Polski dzięki korupcyjnemu biznesowi, w wyniku którego w ostatnich latach wydajemy najwięcej wiz pracowniczych spośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Ponadto, wśród imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki przeważają uciekinierzy przed wojnami i prześladowaniami i zasługujący na udzielenie im międzynarodowej opieki i pomocy.

Uchodźcy z Ukrainy generują więcej przychodów podatkowych niż Polska wydaje na pomoc socjalną dla nich. Jeśli państwo polskie włoży odpowiedni wysiłek w stworzenie mechanizmów integracji dla imigrantów z innych części Świata, efekt będzie podobny.

Niejasne jest, co autor pytania miał na myśli używając terminu „biurokracja europejska”? Przystępując do Unii Europejskiej zgodziliśmy się na panujące w niej zasady, a jako jej pełnoprawny członek, możemy wspólnie z innymi państwami członkowskimi reformować działające w jej strukturach instytucje i mechanizmy. Czy ta mityczna biurokracja europejska jest lepsza czy gorsza od biurokracji polskiej? Wprowadzanie takich budzących niepokój pojęć, służy jedynie interesom obcych państw, chcących osłabić pozycję Polski w Europie.

Na pytania referendalne, ze względu na ich różne aspekty, trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
Najbliżej nam do odpowiedzi
4x TAK
ale ze względu na cel zarządzenia referendum i jego manipulacyjny charakter – nie weźmiemy udziału w głosowaniu.


Nasze spoty video, które możesz zobaczyć w blokach referendalnych TVP: