Sklep wspierający NGO


W połowie 2020 roku Fundacja Violet Kiwi planowała uruchomić sklep internetowy, z którego cały dochód będzie przeznaczony na wsparcie organizacji pozarządowych wskazanych przez kupujących. Na razie pandemia zmieniła nasze plany, ale pomysł czeka na realizację w przyszłości.
Będzie to rozwinięcie dotychczas prowadzonego przez fundację wsparcia innych organizacji, finansowanego z prowadzonej przez fundację działalności gospodarczej.
Aktualnie jesteśmy na etapie pozyskiwania ofert od potencjalnych dostawców.

Nasz sklep tworzymy opierając się na zasadach, które uczynią go wyjątkowym.

Zasady wyboru produktów
Dążymy do szerokiego wyboru produktów z różnych kategorii – zarówno drobnych przedmiotów codziennego użytku jak i profesjonalnego sprzętu dla wąskiego grona odbiorców. W sklepie dostępne będą produkty z różnych przedziałów cenowych, ale najbardziej promować będziemy te, co do których sami jesteśmy przekonani – dobrej jakości, etyczne, ekologiczne (ale bez eko-ściemy). W opisach produktów będziemy podawać rzetelne informacje na ich temat, umożliwiające ich łatwe porównanie.

Zasady współpracy z dostawcami
Współpraca będzie odbywać się poprzez 2 podmioty – Fundację Violet Kiwi, na potrzeby dotychczasowej działalności fundacji oraz poprzez sklep internetowy prowadzony przez powołany specjalnie w tym celu nowy podmiot.
Ze względu na charakter działalności fundacji oraz nowo-powstającego sklepu, oczekujemy od dostawców oferty z maksymalnymi rabatami, pomimo niewielkich obrotów jakich spodziewamy się w początkowej fazie działalności sklepu.
W zamian za preferencyjne warunki, ceny dla klientów końcowych będziemy ustalać na nieco wyższym poziomie od najtańszych ofert dostępnych w internecie, aby „nie psuć rynku”.
To nie cena ma decydować o wyborze naszego sklepu, tylko jego prospołeczny charakter, a współpracę podejmiemy ze wszystkimi dostawcami, którzy wesprą nasze działania poprzez korzystną ofertę.

Rodzaje współpracy z dostawcami (istnieje możliwość ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych działań):

1) sprzedaż w sklepie, z którego cały zysk będzie przeznaczony na wsparcie wybranych przez kupującego organizacji pozarządowych;
2) zakup sprzętu na potrzeby fundacji;
3) zakup nagród w konkursach i zawodach organizowanych przez fundację;
4) zakup sprzętu na potrzeby wolontariuszy zaangażowanych w działalność fundacji;
5) zakup sprzętu na potrzeby współpracujących organizacji pozarządowych;

Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi (NGO)
Do współpracy zapraszamy wszystkie zarejestrowane organizacje, które aktywnie prowadzą w naszej subiektywnej ocenie pozytywną działalność. Na pewno nie zaakceptujemy organizacji nawołujących do nienawiści lub dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu lub takich, które nie mogą pochwalić się żadnymi realnymi działaniami.
Wszystkie zaakceptowane przez nas organizacje będą dostępne do wyboru przez klientów jako te, na które chcą przeznaczyć zyski z ich zakupów.
Ponadto współpracujące z nami NGO będą mogły robić zakupy na własne potrzeby na preferencyjnych warunkach.
W zamian oczekujemy od NGO aktywnej promocji naszego sklepu wśród odbiorców ich działalności (np. informacja w mediach społecznościowych, na www)

Zasady działalności sklepu
Sklep będzie formalnie prowadzony przez specjalnie w tym celu powołaną fundację będącą płatnikiem VAT. Fundacja Violet Kiwi jest zgłoszona do rejestru przedsiębiorców i prowadzi działalność gospodarczą, ale nie jest płatnikiem VAT, ze względu na realizowane projekty społeczne.
W pierwszych miesiącach działalności sklep nie będzie utrzymywał stanów magazynowych większości oferowanych produktów, jednocześnie będzie oferował produkty, które dotrą do klienta końcowego maksymalnie w ciągu tygodnia (z wyjątkiem specjalistycznego sprzętu).

Kontakt
Marcin Myszkowski
tel. 605 369 123
skeler@skeler.waw.pl

Fundacja Violet Kiwi
Habdzin 29, 05-520 Konstancin-Jeziorna
NIP: 123 129 02 92
KRS: 0000526112, REGON: 147453762